Rak amortering – vad betyder det?

Rak amortering – vad betyder det?