StartCookiepolicy

Cookiepolicy - Dittlån.se

Vi på dittlån.se har stor nytta av cookies då de hjälper oss göra webbplatsen mer användarvänlig samt hjälper oss skapa en mer personifierad upplevelse för alla våra besökare.

Cookies gör det även möjligt för oss att sammanställa och analysera trafiken på vår webbplats med målet att vidta förbättrande åtgärder.

Så länge besökaren inte själv aktivt väljer att inte acceptera cookies kommer Dittlån.se att använda cookies när webbplatsen används.

Cookies – vad är det?

Cookie är beteckningen på en mycket liten fil med text som sparas i webbläsaren på den enhet som en besökare använder för att surfa på en sajt som till exempel Dittlån.se. I filen sparas information om besökarens olika preferenser, såsom språk och andra detaljer.

Sin tur möjliggör detta oss på Dittlån.se att identifera återkommande besökare som då får en anpassad upplevelse på webbplatsen baserad på deras tidigare användning av den. Om vi inte använder cookies skulle vi inte ha denna förmåga och det skulle drastiskt påverka upplevelsen på Dittlån.se negativt för besökaren.

Olika typer av cookies

Cookies finns i två varianter: temporära (sessionscookies) och permanenta.

Temporära cookies

Temporära cookies lagras tillfälligt i den enhet som besökaren nyttjar för att surfa på Kreditkort.nu. Dessa temporära cookies raderas omedelbart i samband med att besökaren lämnar webbplatsen. Därmed sparas inte denna typ av cookies permanent.

Permanenta cookies

Permanenta cookies lagras som en textfil på besökarens dator eller mobila enhet. En cookie av denna typ lagars under en längre period och aktiveras på nytt varje gång besökare återvänder till Dittlån.se.

Permanenta cookies finns kvar i webbläsaren tills dess att de:

  1. ogiltigförklaras
  2.  lämnar plats åt nya cookies
  3.  tas bort från enhetens cache-minne av besökaren själv.

Tänk på att din upplevelse på dittlån.se förbättras av dessa cookies.

Vill du ha mer information om hur cookies fungerar och hur du bör hantera dem kan du läsa det här: https://allaboutcookies.org.

Cookies på Dittlån.se

Cookies identifierar aldrig fysiska personer utan används endast för statistik. Information som finns i cookies är:

  • De olika val som besökaren gjort på webbplatsen i fråga
  • Siffror som visar vilken reklam och innehåll som uppmärksammats av besökaren.
  • Hur Dittlån.se används av sina besökare.
  • Besökarens val och användning av webbplatsen
  • Externa leverantörer tillhandahåller cookies som mäter sajtens trafik, vilket gör det möjligt att förbättra sajten och köpa in relevant reklam som riktas till rätt målgrupp.

Kan man säga nej till cookies?

För att få bästa möjliga upplevelse av Dittlån.se rekommenderar vi att du tillåter användning av cookies.

Besökaren har dock möjligheten att välja huruvida de vill acceptera det eller inte. Med hjälp av inställningar i din webbläsare kan du godkänna eller neka användningen av cookies på dittlån.se på följande sätt:

  • Cookies sparas per automatik i webbläsaren.
  • Cookies inte sparas alls.