Vad är ränteskillnadsersättning?

Vad är ränteskillnadsersättning?