Preskription av skuld – Vad innebär det att avskriva en skuld?

Preskription av skuld – Vad innebär det att avskriva en skuld?