Vad är en borgenär, gäldenär och borgensman?

Vad är en borgenär, gäldenär och borgensman?