Vad är konsumentkreditlagen?

Vad är konsumentkreditlagen?